Плакат: Стилизация под гранж

Плакат: Стилизация под гранж